Logo
MgA. Adam Jílek
MgA. Adam Jílek

Osobní stránky

MgA. Adam Jílek

MgA. Adam Jílek

MgA. Adam Jílek nar. 29.3.1989, Praha, Česká republika. Absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, který prošel mnoha ateliéry – od klasické malby až po restaurování klasických malířských děl. Za tu dobu si stihl vyvinout výrazný formální i obsahový rukopis. U jeho tvorby lze vysledovat jednu stěžejní linii, která se vine celou jeho malířskou tvorbou. Tato linie se vztahuje k nejzákladnějším věcem lidského bytí, jako je animalita, agrese, smrt a možnosti libosti v podmínkách tohoto světa. Jakkoliv mohou takto pojmenovaná témata vyvolávat pachuť patetismu a přílišné existencionální tíhy, autor nemá potřebu se k nim z tohoto úhlu stavět.

http://www.adamjilek.cz
  • Rubrika :

    Osobní stránky

  • Web vytvořen :

    Led . 06 . 2017

  • KKIG
  • PureLine